J. Bokuma harmonijs Ziemupes baznīcā.


Kataloga ziņas.
Autors: Juris Bokums, Liepājā (firmas plāksnīte).
Datējums: 1920 - 30-tie gadi.
Izmēri: Platums 91 cm, dziļums 48 cm, augstums 101,5 cm, 2 mēlīšu rindas.
Īpašnieks: Ziemupes luterāņu draudze.
Objekta īss apraksts:
Ievērojamākā Latvijas harmoniju būvētāja instruments; sūcējtipa harmonijs ar 2 mēlīšu rindām: 8’ un 4+8’, 4 reģistru ieslēgiem. Klaviatūras apjoms C-c3.

Īsas ziņas par harmonija vēsturi.
Virs klaviatūras piestiprināta plāksnīte “J. Bokums Liepājā”. Ir ziņas, ka sākumā harmonija īpašnieks ir bijis draudzes ērģelnieks un kora diriģents. Baznīcas ērģeļu dispozīcija bijusi: Gedackt 8’ un Principal 4’. Kopš ērģeļu izdemolēšanas, šis harmonijs ir bijis praktiski vienīgais mūzikas instruments Ziemupes baznīcā.

Tehniskais apraksts.
1. Vispārīgs apraksts.

Harmonijs jau ilgāku laiku atrodas Ziemupes baznīcā altāra daļā uz koka grīdas. Mērījumi nav veikti, bet domājams, ka mitrums pašlaik samērā vienmērīgs. Šķiet, ka agrāk kādu periodu instruments atradies paaugstināta mitruma apstākļos, jo dzelzs detaļas stipri aprūsējušas.
Instrumentu bojājuši ķirmji, apakšējā daļā dažas detaļas korpusam jau pilnīgi sagrauztas. Postījumus nodarījušas arī kodes.

2. Korpuss.
Korpuss veidots no dažādiem kokiem, melnalkšņa, bērza, kā arī bērza finiera, kas ārpusē finierēts ar ozola finieri. Atsevišķas detaļas izgatavotas no masīva ozolkoka (līstes un baki). Kantītes profilētas un tonētas melnas. Korpuss klāts ar matētu šellaku, kas ir visai bēdīgā stāvoklī. Klaviatūru sedz uzlokāms vāks, kas atlocītā veidā kalpo arī par nošu pulti. Atlocītais vāks atbalstījies pret skrūvēm, vai pieskrūvētiem kociņiem, kas nolauzti.
Virs klaviatūras novietoti 4 reģistru ieslēgi – virpoti ar porcelāna reģistru uzrakstiem.
Starp bakiem un korpusu, virs klaviatūras un reģistru caurumu tūkojumu veido sarkans filcs 3 mm biezs, ko stipri sagrauzušas kodes. Tāds pat filcs ievietots starp reģistru tapām un korpusu.
Korpusa sānos pieskrūvēti dzelzs rokturi, kas bijuši melni. Tagad norūsējuši.
Korpusa apakšējā daļā novietoti divi pedāļi, ar kuriem pumpē plēšu. Pedālis izklāts ar linoleju, apakšu norobežo pieskrūvēta cinka plāksnīte, pārējās trīs malas norobežo ozolkoka līstītes.
Visā harmonijā spēcīgi darbojušies ķirmji, sevišķi apakšējā daļā. Korpusa grīda priekšpusē, kur stiprināti pedāļi, jau pilnīgi zudusi un aizvietota ar dēli. Sānu apakšā arī lieli finierējuma zudumi.

3. Klaviatūra un mehānisms.
Klaviatūras apjoms C-c3. Naturālie (apakš) taustiņi klāti ar plastikāta uzlīmēm, atsevišķas uzlīmes ir daļēji atlīmējušās. Diēzu taustiņi no melnkoka. Klaviatūras priekšā ovālas dzelzs štiftes, aizmugurē apaļas Ø 3mm. Štiftes ir aprūsējušas. Klaviatūras priekšējā gulta ap 4mm bieza ir gandrīz pilnīgi kožu sagrauzta. Aizmugurē taustiņi novietoti uz 1mm bieza un 4mm plata sarkana filca, kas sagrauzts vietām. Taustiņi tūkoti ar sarkanu filcu, kas samērā labā stāvoklī. Aizmugurē taustiņus sedz pieskrūvēta līste, kurai pret taustiņiem pielīmēts 1mm biezs sarkans filcs. No klaviatūras uz leju iet apaļi šteheri Ø 4mm. Viens no tiem nolūzis. Zem taustiņiem pret šteheriem uzlīmēti sarkana filca gabaliņi ap 1mm biezi.
Iegrime ap 11mm.
Virs klaviatūras novietotas reģistru ieslēgtapas, melnas, virpotas, ar porcelāna uzrakstu šiltītēm. Divas ieslēgtapas nolūzušas, viena no tām pazudusi. Reģistru nosaukumi rakstīti uz tapās iestrādātām porcelāna plāksnītēm.
Reģistru mehānika izveidota no 4mm resniem dzelzs stienīšiem, ko ar aizvariem savieno koka plāksnītes. Stienīši piestiprināti ar pieskrūvētām koka skaviņām caur 1mm biezu zaļu filcu. Filcs apmests apkārt stienītim un brīvos galus piespiež skaviņa. No filca palikuši tikai fragmenti. Stienīši ir stipri aprūsējuši. Reģistu aizvari aplīmēti ar brūnu ādu. Sarūsējušas arī aizvaru tērauda atsperītes (Ø ap 0,9mm). Zem atsperītēm 1mm biezi zaļa filca gabaliņi.
Vējlāde blīvēta ar melnu audumu, ko vietām pilnīgi sagrauzušas kodes. Vējlādes virsma, jeb rezonātors no egles koka, vietām nedaudz atlīmējies no rāmja, vidū plaisa. Mēlīšu priekšā nācis 2mm biezs 12mm plats filcs, kas ļoti kožu saēsts.
Zem vējlādes skujkoka ventiļi, aplīmēti ar 2 kārtām. Apakšējā no zila filca, augšējā kārta no brūnas ādas.

4. Mēlītes.
Mēlītes novietotas uz vējlādes. Atsevišķas mēlītes neskan, dažas skan slikti (ļoti netīri un džinskst).

5. Gaisa apgādes sistēma
Plēšas novietotas harmonija apakšējā daļā. Tās ir tā saucamā sūcēja tipa, novietotas vertikāli. Plēšu klāji veidoti no 5mm bieza saplākšņa, kas ķirmju bojāts. Pumpējošo plēšu gumijaudums pa perimetru ar līstītēm pieskrūvēts pie galvenā klāja. Gumijotais audums vietām atlīmējies no koka. Stūros nelieli caurumiņi.
Drošības ventilis arī izgatavots no 5mm bieza saplākšņa, aplīmēts ar brūnu ādu. Drošības ventiļa āda bojāta. Ventili piespiež tērauda atspere Ø 0,9mm, tā sarūsējusi.

Restaurācijas uzdevumi
Pilnas restaurācijas gadījumā paredzēts veikt sekojošus darbus:
1. Visa instrumenta demontāža, sausā tīrīšana ar putekļu sūcēju, koka daļu mitrā tīrīšana.
2. Koka daļu apstrāde ar pretķirmju līdzekli “Remmers”.
3. Ķirmju caurumiņu aizpildīšana, atsevišķu sagrauzto detaļu protezēšana.
4. Korpusa restaurācija veicot arī pulējuma atjaunošanu.
5. Rūsas noņemšana no dzelzs detaļām.
6. Klaviatūras remonts.
7. Kožu sagrauztā filca un ādas nomaiņa.
8. Mēlīšu tīrīšana ar spirtu, mēlīšu regulšana, intonēšana, pieskaņošana.
9. Bojāto detaļu izgatavošana mehānikā.
10. Trūkstošā reģistru ieslēga izgatavošana, salauztā remonts.
11. Klaviatūras uzlīmju remonts.


© webmaster e-mail: info@ergeles.com