Talsu luterāņu baznīcas ērģeles.

Īsas ziņas par objekta vēsturi.
Pēc draudzes protokolu ziņām 1955. gadā veikts ērģeļu remonts. Nav sīkāk norādīts kas tieši darīts.
1980. gadā ērģelnieks P. Sīpolnieks ierakstījis skaņu plati sērijā „Latvijas ērģeles”.
1996. gadā Tālivaldis Deksnis uzstāda ērģeļu motoru, gaisu pievadot pa faltkanālu. Motors bijis arī pirms tam, bet slikti funkcionējis un bijis arī skaļš.

Tehniskais apraksts.
1. Vispārīgs apraksts.
Ērģeles novietotas baznīcas rietumu galā uz balkona.
Klimats. 2005. gada 28. aprīlī 9°C, 52 % RH.
Pašlaik (2003. g.) baznīcā arī pārlieku liels mitrums, kas veicina arī ķirmju darbību un pelējuma attīstību. Skrūves tā ierūsējušas, ka reti kuru var atskrūvēt.
Dažās vietās konstatēti ķirmju bojājumi. Ērģeles arī ļoti netīras, gruži no nesenajiem remontiem.
Lielākās problēmas rada pneimatikas ādas daļu novecošana un neblīvumi spēles galdā un vējlādēs. Iespējamas arī vēl citas problēmas, kuras varēs konstatēt pēc ērģeļu demontāžas. Ērģeles jau visai problemātiski spēlēt, daudzi toņi neiet vispār, daudzi ļoti stipri “kavē”. Ērģeles un stabules arī pieputējušas, ir arī citi gruži.
Atbalstu konstrukcijā izmantotas sliedes, uz tām balstītas vējlādes.

2. Prospekts un apbūve.
Prospekts būvēts iepriekšējām ērģelēm, varētu būt tapis ap 1850. – 1870. gadiem.
Prospektā ievietotas krāsotas alvas stabules, kas pašreizējām ērģelēm nav skanošas.

3. Spēles galds.
Novietots apbūves priekšā. Ērģelnieks sēž ar muguru pret altāri. Spēles galds novietots tā, ka pašlaik no aizmugures tam piekļūt nav iespējams, jo II manuāļa vējlāde novietota ļoti cieši klāt.
Manuāļklaviatūru apjoms C - f³. Tastes divlecu, skujkoka. Plastikāta uzlīmes.
Pedāļa klaviatūras apjoms C - d¹.
Reģistru un palīgierīču ieslēglaipiņas novietotas spēles galdā virs klaviatūrām. Zem I.manuāļa klaviatūras novietotas dažādu ierīču ieslēgpogas.

4. Spēles un reģistru traktūra.
Gan spēles gan reģistru traktūra ērģelēs ir pneimatiska. Spēles galdu ar vējlādēm savieno svina vadi. Spēles galdā ieplūdes pneimatika. Zem vējlādēm un apakšstacijās izmantotas membrānas. Zem pedāļa lādēm membrānu līstes ļoti grūti noskrūvējamas, jo lādes novietotas tuvu grīdai, iespējams, ka nāktos lādes nocelt. Tas pats arī II. manuālī. Bez tam skrūves ir ierūsējušas, zem II. manuāļa visas mēģina nolūzt.

5. Vējlādes
Ērģelēs izmantotas pneimatiskas kēgellādes. II. manuāļa vējlāde novietota aiz prospekta apakšā, I. manuāļa aiz prospekta augšā. Pedālis novietots ērģeļu aizmugurē. Vējlādēm neblīvumi stabuļu dēļu blīvējumos un citas problēmas.

6. Gaisa apgādes sistēma
Plēšas novietotas apbūves ziemeļu pusē. Plēšas veidotas kā lielas peldošās plēšas. Tādēļ, lai pievienotu motoru, bija jāizgatavo faltkanāls, kas tagad jau ir caurs.

7. Stabules.
Stabules ir diezgan bojātas laika gaitā. Izskatās, ka kādreiz stabulēs kāds pat iekritis. Mixtur reģistrā trūkst 5 stabules.

Priekšlikumi restaurācijai.
Vislabāk būtu restaurāciju veikt kompleksi, jo atsevišķām vietām ērģelēs ļoti grūti piekļūt, tās pilnīgi nedemontējot. Paredzēts veikt šādus darbus:
1. Visu ērģeļu tīrīšana, koka daļām paredzēta mitrā tīrīšana. Stabuļu dēļus paredzēts noņemt.
2. Koka daļu apstrāde pret ķirmi.
3. Membrānu pārādošana spēles un reģistru traktūrā.
4. Vējlāžu remonts, stabuļu dēļu blīvēšana un regulēšana.
5. Spēles galda remonts, veicot arī nepieciešamo pārblīvēšanu un regulēšanu.
6. Gaisa apgādes sistēmas remonts, jāpārādo arī jaunais faltkanāls.
7. Stabuļu remonts, koka stabulēm jāsalīmē plīsumi, slēdzējiem jāsakārto ādas blīvējumi, metāla stabulēm jāiztaisno iespiedumi un deformētie gali, kur nepieciešams, jāsalodē.
8. Jāizgatavo trūkstošās stabules.
9. Stabules jāievieto atpakaļ, reģistri jāintonē un jāskaņo.
10. Jāizgatavo restaurācijas atskaite.




© webmaster e-mail: info@ergeles.com