Piņķu Jāņa (bijusi Nikolaja) baznīcas ērģeles.

Restaurācijas priekšlikumi.
Galvenā problēma ērģelēm pašlaik ir metāla stabuļu trūkums. Ir paredzēts tās atjaunot, atbilstoši Zauera izmēriem un, cik iespējams, skanējumam. Pirmajā kārtā paredzēts izgatavot metāla stabules reģistriem Flute harmonique 8’ un daļēji Octave 4’. Paredzēts uzstādīt arī elektrisko gaisa padeves motoru. Šie pasākumi nodrošinās ērģeļu iesaistīšanu dievkalpojuma norisē, tālāku atjaunošanu paredzēts turpināt pēc baznīcas remonta.

Alvis Melbārdis 2004. gada 10. maijā.

© webmaster e-mail: info@ergeles.com