Ozolaines katoļu baznīcas ērģeles.

Īsas ziņas par objekta vēsturi.
Ērģeles uzbūvētas 1898. gadā kā liecina porcelāna plāksnīte uz ērģeļu spēles galda. 1923. gada 7. jūlijā ērģeles tīrījis A. Krāns, kā liecina uzraksts ar zīmuli uz apbūves detaļas. Ap 1980. gadu uzstādīts pašreizējais motors.

Tehniskais apraksts.
1. Vispārīgs apraksts.
Telpas klimats. Baznīca ziemā tiek apkurināta ar malkas krāsni, ko iekurina pirms dievkalpojuma. Temperatūra netiek pacelta augstu: apmēram +5 - +7°C.
Ērģeles novietotas baznīcas rietumu galā uz koka balkona. Prospekts iebūvēts balkona malā. Ērģelnieks sēž ar labo roku pret altāri.

2. Prospekts un apbūve.
Prospekts un apbūve krāsoti baltā krāsā. Prospektā skanošas stabules no Geigenprincipal 8’ reģistra.

3. Spēles galds.
Klaviatūra iebūvēta korpusa sānos. To nosedz atlokāms vāks. Viens manuālis C-f3. Taustiņi divplecu sviras. Tūkoti ar tūku. Naturālajiem taustiņiem uzlīmes no plastikāta, daudzviet atlīmējušās un salauztas. Virs klaviatūras novietotas reģistru ieslēgtapas, kurās iestrādāti porcelāna uzraksti. Taustiņi ļoti slikti staigā, kas arī ir viens no sliktās ērģeļu funkcionēšanas cēloņiem.
Zem klaviatūras, pie grīdas ierīkots plēšu minamais pedālis (lai ērģelnieks pats varētu mīt), kas izskatās diezgan jauns.

4. Spēles un reģistru traktūra.
Gan reģistru, gan spēles traktūra ir mehāniska. Tā kā gaiss ievadīts plēšās bez droseles, salauzta skalu ķemme mehānikā, kas apgrūtina tās funkcionēšanu un var būt arī viens no „kaucēju” cēloņiem. Veicot ērģeļu apskati tika konstatēti daudzi „kaucēji”, kuri, galvenokārt, rodas klaviatūras un tās pievienojumu dēļ pie mehānikas.

5. Vējlādes.
Ērģelēm ir viena mehāniska kēgellāde, kas novietota paralēli prospektam. Stabules uz tās izvietotas hromatiski, lielākās stabules ir novietotas spēles galda pusē.

6. Gaisa apgādes sistēma
Plēšas novietotas apbūves apakšējā daļā. Vienfaltu paralēlplēšas bez magazīnas. Apakšā vienas ķīļveida smeļamās plēšas. Ādojuma stūros plēšām ir nelieli caurumi, plēšas ir jau senāk remontētas.
Pirms apmēram 25 gadiem uzstādīts gaisa padeves motors, kas novietots baznīcas bēniņos. Gaiss uz leju nāk pa metāla cauruli, pie plēšam pievienots ar mīkstu ievadu, kas ievadīts plēšu augšā. Tā kā nav drosele, tad plēšas pašlaik iet pārāk augstu un salauzta ir skalu ķemme zem vējlādes.

7. Stabules.
Apbrīnojami, ka ērģelēm ir saglabājušās visas stabules. Gan metāla stabules, gan koka šķiet izgtavotas paša E. Martina darbnīcā. Stabuļu apraksts pa reģistriem, sākot no prospekta:
Geigenprincipal 8’ no ds1 uz vējlādes, metāla.
Liebl. Gedeckt 8’ slēgtas koka no a2 vaļējas metāla.
Viola di Gamba 8’ vaļējas metāla.
Flaute dolce 4’ vaļējas koka, no a2 vaļējas metāla.

Secinājumi un veicamie darbi.
Vissvarīgākais būtu savest kārtībā gaisa apgādes sistēmu un novērst kaucējus un citas problēmas traktūrā. Veicamie darbi:
1. Stabuļu izcelšana, ērģeļu demontāža un tīrīšana.
2. Traktūras remonts un sakārtošana, novēršot kaucējus un neskanošās skaņas. salabot salauzto skalu ķemmi. Nepieciešams demontēt taustiņus un klaviatūru, lai to iztīrītu un sakārtotu.
3. Klaviatūras uzlīmju nomaiņa.
4. Stabuļu remonts. Metāla stabulēm jāiztaisno iespiedumi, slēgtajām koka stabulēm jāizvelk slēdzēji, jāsalīmē atlīmējušies savienojumi.
5. Plēšu remonts (aizprotezēt esošā kanāla ievada vietu).
6. Gaisa apgādes motora nomaiņa un droseles un pārējo nepieciešamo sastāvdaļu izgatavošana. Gaisa kanālu paredzēts ievadīt plēšu apakšā.
7. Stabuļu skaņošana un intonēšana
© webmaster e-mail: info@ergeles.com