Mērsraga luterāņu baznīcas ērģeles.


Restaurācijas norise.
2003. gada 1. oktobrī izņemtas visas stabules, kā arī stabuļdēļi. Stabuļu turētāji vietām salūzuši un saplīsuši.
Daudzām cinka stabulēm apsietas ādas strēmeles, jo tās skārušās kopā un grabējušas. Āda stipri kaitējusi cinkam. Dažas koka stabules augšā atlīmējušās.
Atklājās, ka trūkst vismaz 4 vītņu drātis. 3 no tām ir spiestā vītne uz Ø 2 mm misiņa stieples, vītne ap 135 mm gara, kopējais garums ap 185 mm. Viena vītne skala galā Ø 2 mm misiņa stieple, vītne ap 40 mm gara, kopējais garums ap 95 mm.
Nolauzts gals arī diskanta sviriņai oktāvkopelī.
Oktav 4’ prospekta stabules iznestas ar koka konduktiem (diezgan pavirši izgatavoti).
Uz vējlādes augšā starp dambīšiem vidū izurbti caurumiņi, diskantā viscaur, acīmredzot, bijuši kaucēji.

Traktūra.
Spēles traktūrā nomainītas 3 trūkstošās vītnītes diskantā, kā arī veikta regulēšana.
Reģistru traktūrā atklājās, ka spēles traktūras štekeru gali spiežas pret reģistru traktūras tapām. tādēļ nācās attiecīgajās vietās reģistru tapas plānināt.

Vējlāde.
Vējlāde veidota kā spundlāde, stabules izvietotas C un Cs pusēs. Lāde saglabājusies praktiski Martina uzbūvētā veidā. Diskantā gandrīz visām kancelēm izurbti ap 5 mm resni caurumiņi, acīmredzot bijuši kaucēji, man šķiet, ka kaucēji bijuši pārāk plaši izgriezto gala štiftu caurumu dēļ. Caurumi aizlīmēti ar ādu.
Stabuļdēļi no skujkoka, praktiski visi Martina. Šleifes noņemtas, āda iztīrīta un šleifes noregulētas. Katra šleife veidota no divām blakus novietotām šleifēm. Atklājās, ka no prospekta trešajam reģistram Bordun 16’ lielās oktāvas caurumi aizbāzti ar korķi, pie tam diezgan nevērīgi, tā ka korķis spiedās pret šleifi.
Vējlādei izņemti visi ventiļi un pārskatīti. Ne visiem ventiļiem palīmēts filcs, pārdomājot visu šo lietu, man rodas doma, ka filcu palīmējis Grosbarts. Tam divi pamatojumi: pirmais, ideja aizgūta no harmoniju būves, otrais, līdzīgā veidā darīts arī Rojā, kur Grosbarts darbojies drīz pēc Mērsraga. Daudziem, šķiet, problēma bijusi pārāk dziļie iegriezumi pie gala štiftes, kas sniedzas līdz pat ventiļa atvērumam. Tie paņemti pārlīmēšanai, tāpat arī visi šaubīgie. Kopā pārlīmēti ap 20 ventiļi. Izgatavotas arī ap 15 jaunas atsperes, jo daļa Martina atsperu jau bija aizvietotas, bet daļai bija salocītas tinuma vietas.
Lādes visas kanceles iztīrītas ar dažāda izmēra pudeļu birstēm. Ventiļkastu vāki pieskrūvēti ar koka skrūvēm, bet daudzas aplauztas. Vajadzētu atjaunot.

Martinam izskatās šāda reģistru kārtība uz vējlādes no prospekta puses:
Principal 4’
Gedeckt 8’
Flöte 8’
?
Octave 2’
Martina variantā stabules prospektā nav bijušas.

Ērģeļu restaurators meistars Alvis Melbārdis 2003. g. 5. februārī.
© webmaster e-mail: info@ergeles.com