Lazdonas luterāņu baznīcas ērģeles.


Restaurācijas gaita.
Sākta 2003. gada 14. jūlijā. Izņemtas visas stabules, sākta iekšienes un stabuļu tīrīšana. Koka daļas un stabules tīrītas ar sausu un mitru. Metāla stabules tikai ar sausu. Daudz peļu un žurku pēdas, kādi 3-4 putnu skeleti. Aiz pedāļa lādes sabiris arī daudz apmetuma. Apbūves iekšpuse un stabules remonta laikā pietašķīti arī ar krītu.
Atklājās, ka trūkst arī viena prospekta stabule.
Saplīsusi viena (Salicional) reģistru ieslēga pulpete. Lai tiktu klāt, bija jāpajauc krietni no klaviatūras puses un arī, lai atvērtu kanālu, bija jānojauc uz Bordun ejošais kanāls. Atklājās, ka salauzta ir arī viena kapselīte uz Bordun ieslēgu un diezgan dīvaina regulēšana reģistru ieslēgiem, kas ver arī blakusventili. Izgatavota un ielīmēta pulpete no jaunas ādas. Bija jāpārblīvē arī neblīvie kanāli.
Manuāla klaviatūra izjaukta, aizvākti visi liekie elementi (naglas un pienaglotās ādiņas). Koka līste, uz kuras uzlīmēta priekšējā gulta, daļēji salūzusi. Gultas materiālu – auduma strēmeles galos apgrauzušas kodes. Gulta atjaunota no jauna auduma, nosedzošā āda atstāta vecā, koka līste salīmēta. Ievietojot klaviatūru, tā regulēta pagriežot štiftes. No klaviatūras gala uz augšu iet šteherīši, daļa no tiem slikti staigāja, jo stāvēja nedaudz slīpi. Nostājoties slīpi detaļas nedaudz sprūst un funkcionēšana tiek apgrūtināta, tādēļ šteherīši regulēti.
Traktūru zem lādes regulēt praktiski nebija iespējams, jo praktiski tas izdarāms tikai tad, ja vellītes nomontē. Es domāju, ka tas nekad nav darīts, arī skaņojot šķita, ka traktūras regulēšana zem lādes ir kārtībā.
Samērā lielas problēmas bija ar pedāļa kopeļa noregulēšanu. Tika izgatavots jauns ieslēgs trūkstošā vietā. Pedāļa kopeļa mehānisms ir pārveidots, iespējams izgatavojot un uzstādot pedāļa vējlādi. Pedāļa kopeļa mehānisms tagad ļodzīgs un daļēji sprūda. Sprūšana novērsta, taču mehānisms pats ļoti smags un ne vienmēr paceļas vienādi. Tādēļ iespējams, ka kādreiz atsevišķi toņi kopelī var neiet.
Pedāļa lādē bija izkrituši atsevišķi vadi. Defekti novērsti.
Bija salauzti stabuļturētāji manuālā. Tie rūpīgi remontēti, šaurākajās vietās iestrādājot protēzītes šķērsām šķiedrai.
Koka stabulēm izvilktas spundes un ietalkotas. Atsevišķas spundes bija jāremontē. Metāla stabules iztaisnotas, vairākām stabulēm bija jālodē defekti kājās. Uz augšu dzītajām stabulēm bija jāpielodē par dziļu izplēstās šlices.
Noslēgumā veikta stabuļu intonēšana un skaņošana. Skaņojuma augstums nedaudz pazemināts, taču ne atpakaļ uz oriģinālo augstumu, jo Floete 8’ stabulēm jau apzāģēti gali.
Darbos piedalījās Alvis Melbārdis, Mārtiņs Seklis, Kārlis Šverns, Lauris Melbārdis.

Alvis Melbārdis 2003. gada 31. jūlijā.


© webmaster e-mail: info@ergeles.com