Ērģelēm atbilstošs klimats.

Gaisa relatīvais mitrums ir svarīgākais klimata rādītājs. Silts gaiss spēj uzņemt vairāk ūdens kā auksts gaiss. Tādēļ auksto un mitro āra gaisu uzsildot, tas kļūst sauss.

Tā kā ērģeles pārsvarā izgatavotas no organiskiem materiāliem (koks, āda, u.c.), tad relatīvais mitrums nedrīkstētu nokrist zem 50 %. Vasarā baznīcās parasti mitrums ir paaugstināts (70-90% un vairāk), tāpēc arī ziemā mitrumam nav vēlams nokristies zem 60 %. Jāpiezīmē, ka, ja gaisa mitrums ir zemāks par 50% ērģeles gūst nopietnus bojājumus jebkurā gadījumā – neatkarīgi no tā vai tās tiek spēlētas.

Jāatzīst, ka adekvāts gaisa relatīvais mitrums ir nopietns nosacījums ērģeļu saglabāšanā – 2005-2006 gada ziemā, uzsākot apkures sezonu, neatbilstoša gaisa mitruma dēļ diemžēl ir apklusušas ērģeles Cēsu Sv. Jāņa baznīcā un Liepājas Sv. Annas baznīcā.

Lai noturētu mitrumu pietiekoši augstu šajā situācijā, manuprāt, ir iespējami divi galvenie risinājumi: pazemināt temperatūru vai iegādāties gaisa mitrinātājus vai arī apvienot abus risinājumus.

Labas atsauksmes par gaisa mitrinātājiem jau dzirdētas no Rīgas Jēzusbaznīcas draudzes, kas aptuveni divus mēnešus ērģeļu klimata nodrošināšanai izmanto divus firmas “Venta-Koestner” gaisa mitrinātāja modeļus Venta-Luftwäscher LW 44. Jēzusbaznīcas draudzei ērģeļu telpā izdevies paaugstināt gaisa mitrumu par 10-15%.


Ērģeļu restaurācija
Restaurācijas nepieciešamība
Restaurācijas pasākumu kopums
Veiktie ērģeļu restaurācijas darbi

atpakaļ uz iepriekšējo lapu


© webmaster e-mail: info@ergeles.com