Kalupes katoļu baznīcas ērģeles

Uz durtiņām spēles skapja pusē uzraksts, kas apliecina, ka tās būvējis Frīdrihs Veisenborns 1889. gadā. 1981. gadā sērijā „Latvijas vēsturiskās ērģeles” Kalupes ērģeles ierakstītas skaņu platē. Vēlāk, centrālās apkures dēļ, ērģeles sabojātas un nav spēlētas. Pašlaik dievkalpojumos iztiek ar sintezatoru.

Tehniskais apraksts.
1. Vispārīgs apraksts.
Telpas klimats. Baznīca mūra, būvēta 1882. gadā, samērā labā stāvoklī. Centrālapkure, pašlaik temperatūra ziemā tiek uzturēta +12°C, pēc apkures ievilkšanas ziemā bijis +18°C.
Ķirmju bojājumi nav konstatēti. Nav spēlējamas, galvenokārt, vējlādes defektu dēļ, jo kaucēji un caurplūdēji ir pārāk izteikti. Ērģeles arī diezgan piegružotas.

2. Prospekts un apbūve.
Būvēts reizē ar ērģelēm. Prospektā skanošas stabules no Principal 8’ reģistra. Uz prospektu cinka kondukti.

3. Klaviatūra.
Novietota apbūves sānā, bez durtiņām. Viens manuālis. Klaviatūras apjoms C - f3. Naturālajiem uzlīmes no plastmasas (padomju laika klavieru taustiņu uzlīmes), bijis kauls. Diēzu taustiņiem melnkoka uzlīmes, ļoti nodilušas, viena arī nokritusi. Virs pults 10 reģistru ieslēgi virpotas tapas, zem tiem nosaukumi uz ādas plāksnītēm.
Pults sānos palīgierīču ieslēgi.
Pie grīdas novietoti 4 pedāļi ar kuriem var ieslēgt un izslēgt reģistru grupas, tā atvieglojot ērģelniekam reģistrāciju.
Pults pašlaik pārzāģēta, lai varētu spēles skapi „elektrificēt”.

4. Spēles un reģistru traktūra.
Mehāniska. Zem lādes novietots veļļu rāmis. Saglabājies Zimbelstern, kas vēl arvien funkcionē.
Šleifes ar reģistru ieslēgtapām savieno koka vienplecu sviras.

5. Vējlāde.
Viena liela šleiflāde, kas dalās uz C un Cs pusēm. Izgatavota no skujkoka, dambīši un šleifes no ozola. Būvēta kā spundlāde, kurai pārlīmēta pāri fundamenttāfele. Stabuļdēļi pieskrūvēti ar iedziļinātām dzelzs skrūvēm. Caurplūdēji, acīmredzot, rodas zem fundamenttāfeles, no sāniem arī redzamas plaisiņas kokā.

6. Gaisa apgādes sistēma
Plēšas novietotas aiz vējlādes. Vienfaltu magazīnplēšas ar 2 pumpējošām plēšām apakšā. Plēšu ādojums šķiet oriģinālais, taču samērā labs. Motors novietots torņa telpā, kas ir slikti gaisa temperatūru atšķirību dēļ. Bez tam gaiss no motora arī nepareizi ielaists kanālā tuvāk vējlādei kā plēšām. Motors arī ir skaļš.

7. Stabules.
Stabules ir praktiski visas. Izskatās, ka dažas varētu būt samainītas vietām, vai arī ieliktas no citurienes, ko neizņemot ārā nevar konstatēt. Ārkārtīgi vērtīgs reģistrs ir caursitošā Trompete 8’, kuras atsevišķi rezonatori pašlaik nokrituši mētājas dažādās vietās ērģelēs.

Secinājumi un restaurācijas programma.
Kalupes ērģeles ir ļoti interesants sava laikmeta instruments. Tas neapšaubāmi ir ļoti vērtīgs kaut vai tikai tādēļ, ka saglabājušās praktiski visas stabules. Lielākās problēmas, kādēļ pašlaik tās nevar spēlēt ir saistītas ar vējlādi, kura ir cietusi sausajā klimatā. Tādēļ rodas caurplūdēji un kaucēji. Restaurācijas darbu programma.
1. Ērģeļu demontāža, noceļot arī vējlādi, stabuļu, detaļu un ērģeļu telpas tīrīšana.
2. Klaviatūras un traktūras remonts un regulēšana. Naturālo taustiņu uzlīmes jāatjauno no īsta kaula. Arī diēzu taustiņu uzlīmes paredzēts daļēji nomainīt.
3. Vējlādes restaurācija, noņemot un pārādojot ventiļus, izņemot štiftes, utt., veicot caurplūdēju novēršanu, vai nu nomontējot fundamenttāfeli, vai izlejot katru kanceli ar līmi.
4. Stabuļu remonts. Trompete 8’ stabulēm jāizgatavo papildus rezonatoru turētāji.
5. Visu reģistru intonēšana un skaņošana.
© webmaster e-mail: info@ergeles.com