Aktuāli notikumi / pasākumi / plānotas restaurācijas / u.c.

Atskats uz 2007. gadā paveiktajiem darbiem
 

2007. gads "Melbārža mūzikas instrumentu darbnīcai" ir bijis gana ražīgs gan pabeigto, gan jaunuzsākto darbu ziņā.

1. Cesvaine. Tika turpināta stabuļu restaurācija šim izcilajam instrumentam. Tika restaurētas Mixtur reģistra stabules un rekonstruēta Trompete 8' kopā ar ērģeļu restauratoru Jāni Kalniņu. Stabules paredzēts izvietot instrumentā 2008. gadā.

2. Valkas novadpētniecības muzejam tika veikta harmonija restaurācija.

3. Rīgas Svētā Jēkaba baznicas ērģeļu restaurācija tika uzsākta un pabeigta II manuāļa vējlādes, pneimatika un stabules, kā arī uzsākts I manuāļa un pedāļa.

4. Cēsu Svētā Jāņa baznīcā tika turpināta ērģeļu restaurācija. Ir pabeigta visa pneimatikas restaurācija ērģeļu iekšdaļā, stabuļu remonti, skaņošana un intonēšana.

5. Tirzas baznīcā atrodas visvecākās ērģeles Vidzemē. Tajās veikti nelieli darbi un uzstādīts jauns motors.

6. Stirnienes katoļu baznīcā uzstādītas un restaurētas no Vācijas atvestās ērģeles. Šīs ērģeles tika iegūtas kā humānā palīdzība, tomēr tās ir gana vecas un ir vērtīgas kā kultūrvēsturisks piemineklis. Ērģeļu atklāšanas pasākumā tika sarīkots ērģeļu koncerts, kurā spēlēja Ilona Birģele.

7. Apriķu baznīca ir izcili skaists arhitektūras piemineklis un arī šeit aizvadītajā gadā tika restaurētas ērģeles. Koncertā spēlēja ērģelnieks Jānis Pelše.

8. Umurgas baznīcas ērģelēm pagājušajā gadā tika veikti restaurācijas un sakopšanas darbi.

9. Ogres Vēstures un mākslas muzejā tika uzsākta pianolas sakārtošana.

10. Piņķu Svētā Jāņa baznīca ir svaigi izremontēta sakopta un ierīkojusi apkuri un 2007. gadā tika atsākta ērģeļu restaurācija, kuras laikā ērģeles tika iztīrītas un savestas kārtībā esošās stabules un vējlādes. Restaurācija turpināsies arī 2008. gadā un šajā etapā ir paredzēts izgatavot vismaz daļu no trūkstošajām stabulēm.

11. Rakstniecības teātra un mūzikas muzejā tika veikta Kārļa Baumaņa memoriālā flīģeļa sakopšana. Sadarbībā ar koka mēbeļu restauratoru Kārli Rubeni. Lielu palīdzību konsultējot sniedza Gunārs Dālmanis.

12. Vārkavas katoļu baznīcā tika veikta ērģeļu izpēte un sakopšana.

13. Tāpat visu gadu turpinājās darbi pie Doma ērģeļu vēstures un prospekta izpētes. Projektā lielākos darbus veic Aida Podziņa (kokgriezumu izpēte) un Kaspars Putriņš.

 

 
 

Krēsliņa piebūvētā pneimatiskā lādīte spēles galdā


papildu atsvari zem pedāļa vējlādes

sprauga vējlādes sānos

Hermaņa vējlāde (restaurācijas gaitā)Tuvāka informācija:
 
ērģeļu restaurators: Alvis Melbārdis
e-pasts: info@ergeles.com / alvis_m@inbox.lv

© webmaster e-mail: info@ergeles.com