Gārsenes luterāņu baznīcas ērģeles.


Restaurācijas darbu norise.

Darbi veikti 2004. gada jūlijā un augustā. Izņemtas visas stabules un daļa stabuļu turētāju. Netīrība bija ļoti liela, jo ērģelēs brīvi mājojuši putni (šķiet baloži). Subbass 16’ lielākajās stabulēs pat bija uzsāktas ligzdas. Koka daļas notīrītas ar putekļu sūcēju un siltu ūdeni. Metāla daļas noslaucītas ar sausu. Slēgtajām koka stabulēm izvilkti visi slēdzēji (ārā nāca samērā labi), pirms atlikšanas atpakaļ tie ietalkoti.

Spēles galds.
Neslēdzās iekšā daži kopeļi un Tutti ieslēgs. Ļoti slikti ieslēdzās arī Subbass 16’. Bija jāregulē reģistru ieslēgi. Divi no kopeļiem novietoti ērģeļu iekšienē: Suboctavkoppel II z. I. un Pedaloctavkoppel.

Traktūra.
Ērģeles ļoti maz spēlētas un plēšiņu stāvoklis samērā labs. Kāds grauzējs bija sagrauzis tikai atsevišķas plēšiņas prospektā, kuras bija no zarnādas. Tās nomainītas, izmantojot ērģelēs atstātās rezerves plēšiņas. Traktūrā izmantotas tikai plēšiņas, membrānas nav lietotas.

Vējlādes.
Pēc augšējo virsmu notīrīšanas, vējlādēm tika noņemti arī stabuļu dēļi un ar putekļu sūcēju iztīrīta iekšpuse. Iekšpuse bija samērā tīra. Stabuļu dēļu augša izgatavota no dižskābarža un lakota. Atklājās, ka Subbass 16’ novietots uz „Rūzvelta” tipa lādes ar lielām horizontāli novietotām izplūdes plēšiņām. Pie prospekta vējlādēm piestiprināti dažādi cinka kondukti, vietām kļuvuši stipri vaļīgi. Tāda pati sistēma arī Flöte 8’ basa galam.
Stabuļu turētāji metāla stabulēm izgatavoti no skujkoka, nelakoti, koka stabuļu turētāji arī izgatavoti no skujkoka, krāsoti pelēcīgi zaļganā krāsā. Tāpat krāsoti arī gaisa kanāli, staigājamās laipas un cinka kondukti.
Rūzvelta lādēs bija vairāki kaucēji. Lielo plēšiņu aizmugurē iestiprināta no tērauda izgatavota atsperīte, kas vairākām plēšiņām norūsējušas. Tās tika nomainītas.

Gaisa apgādes sistēma.
Plēša tikpat kā necēlās. Atklājās, ka turbīnai nedaudz panācis vaļā sānu vāks. Pieskrūvējot stingrāk un noregulējot droseli, aizgāja. Pa caurumu plēšās gaiss ārā nenāca, tādēļ tas netika līmēts ciet. Tomēr būtu labi nomainīt gaisa padeves motoru, jo šis motors ir diezgan skaļš, bez tam arī pārāk maza gaisa padeve. Uz pilnām ērģelēm plēšas nokrīt, tādēļ koncertos ieteicams tās piepumpēt ar kāju minamo ierīci.

Stabules.
Principal 8’
Stabuļu intonācija saglabājusies samērā labi. Principal 8’ vilka diezgan daudz uz oktāvu.
Skaņots tika pie 22°C, kamertoņa augstums a1=440 Hz

Alvis Melbārdis 2004. gada 19. janvārī


© webmaster e-mail: info@ergeles.com