Gārsenes luterāņu baznīcas ērģeles.


Kataloga ziņas.
Autors: Valkera fabrika /E.F.Walcker & Cie/ (uzraksts uz spēles galda), Vācijā.
Datējums: 1906. gads (uzraksts uz spēles galda).
Izmēri: 9 reģistri (balsis), divi manuāli un pedālis, platums (pa prospektu) 403cm, dziļums 202cm (bez spēles galda), augstums 525cm. Spēles galds iznests uz priekšu.
Īpašnieks: Gārsenes ev. luterāņu draudze.
Objekta īss apraksts:
Neliels instruments, kas tomēr labi piepilda telpu un izmantojams dažādai mūzikai, ar sekojošu dispozīciju:
I. Manuāls (C-g³)
1. Principal 8’
2. Flöte 8’
3. Viola di Gamba 8’
4. Octave 4’
5. Mixtur 2 2/3’ 3 fach

II. Manuāls
Salicional 8’
Bourdon 8’
Flauto dolce 4’

Pedālis (C-d1)
Subbass 16’

II. z. I.
I. z. P.
Superoctav Coppel II.
Suboctave II. z. I.
Superoctav Pedal
Tutti
Calcant

Īsas ziņas par objekta vēsturi.
Ērģeles uzbūvētas 1906. gadā kā liecina porcelāna plāksnīte uz ērģeļu spēles galda. Otra plāksnīte vēsta, ka opusa numurs ir 1293.
1917. 19. jūnijā Hans Šrēders no Vācijas ērģeles remontējis un skaņojis. Uzraksts uz Subbass 16’ Gs stabules: „Hans Schröder Klavier- u. Orgelbauer. 19. Juni 1917. Koblenz, Köln. Repar. gesti.”
1926. gada 22. sept. remontējis un skaņojis A. Krāns no Rīgas.
1988. gadā kooperatīvs „Latvijas Ērģeles” uzstāda gaisa padeves motoru ar pašizgatavotu turbīnu un veic ērģeļu nelielu remontu un skaņošanu.

Tehniskais apraksts.
1. Vispārīgs apraksts.

Telpas klimats. Baznīca ziemā apkurināta netiek. 2004. gada 24. jūlijā 72% RH, 22,4°C. 2004. gada 5. augustā 71% RH, 22,3°C. Ēkai ir problēmas ar ūdens notekām un jumtu, vietām uz sienām un griestiem redzami ūdens notecējumi. Ērģeles visai piegružotas, kādā brīdī bijušas žurkas (sagrauzts plēšu stūris, apgrauzti arī daži taustiņi). Visvairāk gružu ir no putniem.
Ērģeles novietotas baznīcas rietumu galā uz koka balkona. Korpuss izveidots kompakti, bet spēles galds iznests uz priekšu. Ērģelnieks sēž ar seju pret baznīcu.

2. Prospekts un apbūve.
Prospekts un apbūve veidota no masīva nelakota ozola. Prospektā cinka stabules, gan skanošas, gan neskanošas. Aiz cinka stabulēm redzamas koka stabules ar nelieliem krāsotiem laukumiem augšdaļā. Koka stabuļu redzamajai daļai uzlīmēta ozola virspuse.
Prospektā trūkst 5 neskanošas cinka stabules (ap 2’ garumā).

3. Spēles galds.
Iznests uz priekšu, pie augšējā balkona malas. Ērģelnieks sēž ar seju pret altāri. Spēles galda ārpuse no ozola, iekšpusē lakots sarkanīgs finierējums. Uzraksts „E. F. Walcker & Co, Ludwigsburg Würtb” iestrādāts ar cinka burtiem līstē starp klaviatūrām. Naturālie taustiņi klāsti ar plastikāta uzlīmēm. Diēzu uzlīmes no melnkoka. Daži diēzu taustiņi žurku apgrauzti. Klaviatūras apjoms C-g3.
Pedāļa klaviatūra taisna, taustiņi no ozola. Apjoms C-d1.
Reģistru un aparātu ieslēgi novietoti virs II. manuāla klaviatūras. Klaviatūru labajā pusē tapa, kuru paraujot ieskandina kalkanta zvaniņu.

4. Spēles un reģistru traktūra.
Gan reģistru, gan spēles traktūra ir pneimatiska. Pneimatikas līstes netika skrūvētas nost, tādēļ par pneimatisko detaļu stāvokli droši spriest nevar. Taču likās, ka pneimatika vēl ir spējīga funkcionēt un varētu būt tikai atsevišķi sīkāki defekti. Atsevišķi toņi neiet, neieslēdzas, vai slikti ieslēdzas vairāki reģistri un aparāti, reģistrā Flöte 8’ vairāki kaucēji.

5. Vējlādes.
Ērģelēm pneimatiskas kēgellādes. Pirmā manuāla lāde novietota paralēli prospektam, tieši aiz tā, otrā manuāla perpendikulāri prospektam apbūves ziemeļu malā un pedāļa vējlāde paralēli prospektam apbūves aizmugurē.

6. Gaisa apgādes sistēma
Plēšas novietotas apbūves apakšējā daļā. Divfaltu paralēlplēšas ar magazīnu. Apakšā divas ķīļveida smeļamās plēšas, kuras tiek darbinātas ar divām paminām aizmugurē. Uz plēšu augšējās virsmas novietotas buferplēšas, domājams, lai mazinātu mīšanas grūdienus. Plēšām sagrauzts stūris.
1988. uzstādīta elektriskā gaisa padeves sistēma („Latvijas ērģeles”), kas ievietota lielā skaidu plāksnes kastē ērģeļu iekšpusē blakus plēšām. Ar motoru plēšas pašlaik nepaceļas.

7. Stabules.
Metāla stabules izgatavotas ļoti kvalitatīvi, kā jau Valkeram. Bordun 8’ reģistrā ir 5 aizvietotas stabules (sākotnēji bijušas metāla slēgtās). Arī Principal 8’ reģistrā trūkst 1 neliela stabule, Mixtur trūkst 2 stabules.
Koka stabules bojājis mitrums. Subbass 16’ atsevišķas stabules bijušas atlīmējušās un sanaglotas. Subbass skan arī ļoti klusi. Iespējams, līdzīgi bojātas arī citas koka stabules.
Stabuļu apraksts pa reģistriem.
I. manuāls, no prospekta.
Principal 8’ C-cs1 cinka, vaļējas prospektā. d1-f3 no alvas, uz lādes, augšlūpa aplīmēta ar ādu (d1-h2). Trūkst ds3. Alvas stabulēm iekšpusē auduma raksts.
Octave 4’ C-d0 cinka, prospektā. ds0-f3 alvas, uz lādes.
Flöte 8’ C-cs0 vaļējas koka, prospektā, tālāk uz lādes.
Viola di Gamba 8’ C-H vaļējas cinka, c0-f3 alvas.
Mixtur
II. Manuāls, no ziemeļu sienas.
Salicional 8’ C-H vaļējas cinka, c0-f3 alvas. c0-h0 ar koka rullīšu bārdām, tālāk kastīšu bārdas.
Bordun 8’
Flauto dolce 4’
Pedālis. Aizmugurē
Subbass 16’ slēgtas koka.

Veicamie darbi.
Pašlaik svarīgākais būtu ērģeles iztīrīt, un novērst, cik iespējams, defektus traktūrā (kaucējus un neskanošos toņus). Šajā procesā būtu jānoskaidro arī pneimatisko detaļu stāvoklis. Tātad tālāk uzskaitīti veicamie darbi nepieciešamības un ieteicamās kārtības secībā. Pirmajā kārtā veicamie darbi (līdz 5. punktam, ieskaitot) ilgtu apmēram 3 nedēļas.
1. Ērģeļu tīrīšana.
2. Traktūras remonti, novēršot kaucējus un neskanošās skaņas.
3. Stabuļu remonts.
4. Skaņošana.
5. Plēšu remonts.
6. Trūkstošo stabuļu izgatavošana.
7. Gaisa apgādes motora un droseles nomaiņa.
8. Pneimatikas pārlīmēšana ar jaunu ādu.


© webmaster e-mail: info@ergeles.com