Ērberģes luterāņu baznīcas ērģeles.


Valsts nozīmes kultūras piemineklis
Kataloga ziņas.
Autors: Mārtiņš Krēsliņš, Jēkabpils (autora firmas plāksnīte spēles galdā)
Datējums: 1891.gads.
Izmēri: 11 reģistri (balsis), 2 manuāļi un pedālis, platums (pa prosp.) 325cm, dziļums 422cm, augstums 349cm.
Īpašnieks: Ērberģes luterāņu baznīcas draudze

Objekta īss apraksts:
Samērā tipisks sava laikmeta instruments ar sekojošu dispozīciju:
I. manuālis (C-f³) II. manuālis Pedālis (C-c¹)
1. Bordun 16’ 1. Dolce 8’ 1. Subbass 16’
2. Prinzipal 8’ 2. Salicional 8’
3. Fl?te harmonique 8’ 3. Gedeckt 8’ Manual Coppel
4. Gamba 8’ 4. Flöte 4’ Pedal Coppel
5. Prinzipal 4’ Windwentil
6. Octav 2’ Kalkanten Ruf

Īsas ziņas par objekta vēsturi.
Spēles galdā virs klaviatūrām pieskrūvēta ovāla porcelāna plāksnīte ar uzrakstu:
“Orgel & Harmonium – Bauerei von MARTIN KRESLING in Jacobstadt ? 62”.
1999. gada vasarā ērģeles tīrot, tajās izdevās atrast 2 lapiņas ar koncertu programmām (garīgs un laicīgs koncerts), kuri notikuši 1891. gada 11. augustā. Acīmredzot, tas bijis jauno ērģeļu atklāšana koncerts. Ērģeles tajā spēlējis ievērojamais latviešu pedagogs un ērģelnieks J.Bētiņš.
Pirmā pasaules kara laikā, domājams, zudušas 4 alvas stabules ērģeļu prospektā, kas vēlāk (30tajos gados (?)) aizvietotas ar diezgan neveikliem cinka atdarinājumiem. Arī ērģeļu iekšienē atrodamas dažas neveikli pagatavotas cinka aizvietotājstabules. Ērģelēs atrodams ieraksts ar zīmuli: “Šīs ērģeles tīrītas un skaņotas 20. maijā 1930. gadā. Richards Černovskis un F.Blumbergs”.
Pieminekļu Inspekcijas arhīvā atrodams ziņojums par baznīcas izdemolēšanu 1955. g. 20.aprīlī. Minēts arī, ka salauzts ērģeļu soliņš.
Sešdesmito gadu beigās baznīcā ielauzušies mežus cirst atbraukušie viesstrādnieki un ērģeles izdemolējuši. Tad arī cēlušies lielākie stabuļu zudumi un kopš tā laika ērģeles vairs netika spēlētas (T.Dekšņa ziņas). 1990-tajos gados vienīgais pilnais stabuļu komplekts bija Subbasss 16’ reģistram.

Tehniskais apraksts.
1. Vispārīgs apraksts.

Telpas klimats. Baznīcā mitrums nedaudz paaugstināts, jo baznīcā ilgāku laiku bijušas problēmas ar jumtu. Mitruma mērījumi netika veikti. Apkure nav.
Ērģeles novietotas baznīcas rietumu galā uz koka balkona.
Ķirmju bojājumi netika konstatēti. Ir kožu bojājumi auduma daļās. Liela netīrība, arī remonta gruži. Lielus postījumus ērģelēs nodarījusi cauna, lielajās stabulēs savilktas sūnas, salauzti skali. 2000. gada pavasarī cauna sagrauza vienu pumpējamo plēšu.

2. Prospekts un apbūve.
Prospektu būvējis ērģeļu autors reizē ar ērģelēm. Tas novietots tūliņ aiz balkona malas. Prospekts izveidots no trīs stabuļu logiem. Vidū lielākais logs, kas nedaudz izvirzīts uz priekšu, ar 11 stabulēm. Sānos mazāki un zemāki stabuļu logi, kuros pa 9 stabulēm. Logu stūros ielīmēti sarkana auduma gabali. Prospekts un apbūve krāsoti pelēcīgi baltā krāsā.
Prospektā ir gan skanošas, gan neskanošas stabules. Skanošās ir no Principal 8’ un Principal 4’ reģistriem. 4 neskanošās stabules vēlākā laikā (ap 1930-tiem gadiem) aizvietotas ar nekrāsota cinka stabulēm. Viena prospekta stabule trūkst. Oriģinālās prospekta stabules izgatavotas no 76 – 78 % alvas/svina sakausējuma, nekrāsotas. Visām prospekta stabulēm ielodēti un uzrīvēti augšējie un apakšējie lābiumi. Aizmugurē pielodēti karamie āķi, stabules uzkārtas uz dzelzs štiftēm, kas iedzītas koka turētājos. Skaņojamās šlices sākas tādā pat proporcijā no stabules augšas kā iekšienes stabulēm, lieko galu nav. Gaiss uz prospekta stabulēm tiek padots pa apaļiem ērģeļmetāla konduktiem Ø 16-18mm, kas ielīmēti stabuļdēļos. Daļa konduktu bojāti, viens aizvietots ar plastmasas cauruli.
Apbūves priekšējā daļa, kur izvietotas vējlādes, veidota kā rāmji un pildņi. Aizmugurējā daļa, kur novietotas plēšas, veidota no vertikāliem dēļiem.Gan apbūve, gan prospekts, tāpat arī statņi un laipas, izgatavoti no skujkoka. Sastiprināti ar naglām un skrūvēm.

3. Spēles skapis
Novietots dienvidu pusē, 122cm plats, 173cm augsts. Skapis sadalās divās daļās. Augšējai daļai aizveramas durtiņas, tajā novietotas abas manuāļklaviatūras un reģistru slēgi. Klaviatūru baki un līstes izgatavoti no skujkoka, finierēti ar oša finieri, lakoti. Manuāļklaviatūru apjoms C - f³. Standartmērs (c - h²) apakšējai klaviatūrai 490mm, augšējai 491. Tastes vienplecu, skujkoka. Tastu priekšgali apakšējai klaviatūrai vertikāli, augšējai slīpi. Apakštastēm dalītas kaula uzlīmes, priekšdaļas garums 50mm.
Klaviatūru rāmja priekšdaļa izgatavota no ozola, tastu sānspēli ierobežo apaļas misiņa štiftes Ø 3,3mm. Kā priekšgala polsteris kalpo 2mm bieza, zaļa, caurausta materiāla ripas, kas novietotas pa trijām zem katras tastes.
Spēles skapja apakšējā daļā novietota pedāļa klaviatūra. Apjoms C - c¹, oktāvmērs (C – H) 456mm. Klaviatūra ieliekta, diēzu līnija taisna.
Iegrime: I.man. 9mm, II.man. 15mm, Pedālim ap 13mm (dažāda).
Reģistru un palīgierīču ieslēgtapas novietotas nošu pults abās pusēs, Ø 36mm, melnas, lakotas, ar iestrādātiem apaļiem porcelāna uzrakstiem.

4. Spēles un reģistru traktūra
Gan spēles, gan reģistru traktūra Ērberģes ērģelēm mehāniska. Spēles traktūra sastāv no skaliem (ap 2 x 13mm), četriem veļļu rāmjiem, kas novietoti viens zem otra (secībā no augšas: II.man., I.man., Ped.kop., Ped.), koka leņķiem un koka abstraktiem. Regulēšana ar ādas uzgriežņiem.
I.manuāļa traktūras apraksts: Klaviatūras taste spiež uz leju abstraktu, kas spiež koka leņķīti, tas velk skalu, kas griež veļļu rāmja velli, tālāk skals uz vējlādi.
II.manuāļa traktūra: Vītņu drāts no koka leņķīša piekabināta pie tastes, tālāk skals uz velli, no tās skals uz lādi.
Pedāļa kopelis ar basventīli.
Reģistru traktūra izveidota no koka svirām, kuras nostiprinātas kapselēs ar dzelzs asīm. Dažu sviru asis ierūsējušas, reģistri ļoti grūti izvelkami.

5. Vējlādes
Pirmajam un otrajam manuālim viena kopīga šleiflāde. Stabules uz tās izkārtotas C un Cs pusēs ar lielākajām vidū. Stabuļdēļi skujkoka, pieskrūvēti ar dzelzs skrūvēm (6,5 x 45mm). Ādojums zem šleifes. Daudzas skrūves ierūsējušas un, mēģinot atskrūvēt, nolūzt. Ventiļi izgatavoti no skujkoka, zem to priekšgaliem novietota īpaša līste ar biezu drēbi, lai ventiļi nevarētu nolēkt no štiftēm. Ventiļu atsperes no misiņa Ø 2mm. Ventiļkastes vāki aiztaisīti ar koka ķīļiem, kuri atspiežas pret īpašiem izņemamiem apaļiem kociņiem. Lādes augšpuse starp dambīšiem un daļēji arī apakša aplīmēta ar zilu papīru.

Reģistru novietojums uz vējlādes secībā no prospekta:
Octave 2’ I.man.
Prinzipal 4’
Prinzipal 8’
Gamba 8’
Fl.harmonique 8’
Bordun 16’
Dolce 8’ II.man.
Salicional 8’
Gedeckt 8’
Flöte 4’
Pedāļa vējlāde veidota kā ventiļu lāde, jo pedālī ir tikai viens reģistrs. Ventiļkastes vāki aiztaisīti ar skrūvēm.

6. Gaisa apgādes sistēma.
Plēšas novietotas ērģeļu apbūves aizmugures daļā. Ērģelēm divfaltu paralēlplēšas 262 x 132cm ar divām pumpējošām plēšām, kuras arī veidotas kā paralēlplēšas ar uz iekšu ejošām faltēm un nostiprinātas galveno plēšu klāja apakšā. Galvenajai plēšai 4 dzelzs eņģes. Plēšu augšējam klājam pieskrūvēti 4 vāki, gan klājs, gan vāki aplīmēti ar zilu papīru. Plēšu iekšpuse klāta ar sarkanu krāsu. Uz plēšu augšējā vāka novietoti 34 neietīti māla ķieģeļi. Spiediens uz lādes: 84mm ūdens staba. Blakus durtiņām uzraksts 90mm, taču tā kā vairāk ķieģeļu nekur nebija un arī pēc stabuļu skaņas šķita, ka 84mm spiediens ir pilnīgi pietiekošs, tad tādu arī atstājām.
Kanāls klāts ar dzeltenīgu krāsu (tāpat kā koka stabules). Motors nav bijis. Minēja vieta apbūves aizmugures daļā dienvidu pusē, blakus spēles galdam.

7. Stabules.
Metāla stabules izgatavotas no diviem dažādiem alvas/svina sakausējumiem, lielās iekšienes stabules no cinka. Iekšienes stabuļu kājām, kā arī flautu un gedaktu reģistru korpusiem lietots metāls ar apmēram 46% alvas saturu. Prospekta stabulēm un iekšienes principāļu un štreiheru korpusiem lietots metāls ar 76-78% alvas saturu. (Analīzes veica A.Actiņš LU Ķīmijas fakultātes laboratorijā.) Tomēr iekšienes sabulēm šis princips nav ievērots absolūti, piemēram, daži Fl.harmonique 8’ stabuļu korpusi izgatavoti no augstprocentīga sakausējuma. Metāla stabules savā izgatavošanas veidā atgādina F.Ladegasta ērģeļu stabules, kura darbnīcā M.Krēsliņš kādu laiku strādājis. Piemēram, skaņojamā šlice saīsināta par sava platuma tiesu, u.c. Spiclābiumi. Gedaktiem vāciņi blīvēti ar ādu. Nošu nosaukumi uz stabulēm ieskrāpēti ar roku, vienīgi Octav 2’ stabulēm uzsisti burtiņi. Metāla stabuļu kernu biezumi variē samērā tuvu ¼ no izgriezuma augstuma. Kāju garumi ap 160 mm, kāju apakšgali aizvalcēti. Stabuļu materiāls un šuve apstrādāti ļoti kvalitatīvi. Korpusiem materiāla apstrāde veikta paralēli stabules asij, kājām perpendikulāri (pārsvarā).
Koka stabules klātas ar dzeltenīgu, daļēji caurspīdīgu krāsu. Lielākās stabules uzkārtas uz dzelzs štiftēm Ø 3 - 4 mm, mazāko stabuļu īsās konusveidīgās kājas iespiestas stabuļdēļu caurumos. Lielākās skaņojamas ar koka šīberiem, kas pieskrūvēti ar divām skrūvēm. Daudzas koka stabules bijušas sanaglotas ar mazām dzelzs nagliņām.
Visas stabules ir tikai Subbass 16’ reģistram.

Trūkstošo stabulu skaits reģistros ir sekojošs (neskaitot 4 aizvietotās prospekta stabules):
Principal 8’ 15 metāla
Principal 4’ 32 metāla
Octav 2’ 41 metāla
Bourdon 16’ 7 metāla, slēgtas
Fl.harmonique 8’ 13 metāla
Gamba 8’ 23 metāla
Dolce 8’ 31 metāla
Salicional 8’ 36 metāla
Gedeckt 8’ 18 metāla
Floete 4’ 18 metāla un 4 koka

Restaurācijas uzdevums
1999. gada jūnijā un jūlijā bija paredzēts veikt šādus darbus:
1. Ērģeļu telpas un stabuļu tīrīšanu (sauso un slapjo), noņemot vējlāžu stabuļdēļus un šleifes.
2. Lūztošo skrūvju nomaiņa, izņemot to ielūzušās daļas un caurumus aiztapojot.
3. Plēšu un mīšanas ierīces remontu.
4. Nomainīt dažas salūzušās ventiļu atsperes.
5. Veikt bojāto metāla stabuļu remontu.
6. Intonēt un skaņot esošās stabules.
A.Melbārdis 1999. g. 4. jūnijā

2000. gada vasarā darbus paredzēts turpināt:
1. Elektriskās gaisa padeves motora uzstādīšana.
2. Stabuļu un konduktu remonts.
3. Trūkstošo stabuļu izgatavošana.
3.1. Principal 8’ 15 metāla stabules.
3.2. Principal 4’ 31 metāla stabule.
3.3. Fl.harmonique 8’ 13 metāla stabules.
3.4. Bourdon 16’ 2 metāla stabules.
4. Stabuļu izmēru aprēķināšana un metāla sastāva analīžu veikšana.
5. Intonēšana un skaņošana.
Alvis Melbārdis 2000. g. 3. martā.


© webmaster e-mail: info@ergeles.com