Mērsraga baznīcas ērģeļu prospekts

Aktualitātes

Patlaban notiekošie darbi, plānotās restaurācijas...

 

2007. gads "Melbārža mūzikas instrumentu darbnīcai" ir bijis gana ražīgs gan pabeigto, gan jaunuzsākto darbu ziņā.

1. Cesvaine. Tika turpināta stabuļu restaurācija šim izcilajam instrumentam. Tika restaurētas Mixtur reģistra stabules un rekonstruēta Trompete 8' kopā ar ērģeļu restauratoru Jāni Kalniņu. Stabules paredzēts izvietot instrumentā 2008. gadā... etc

 
kalti veļļu pleciņi - Feimaņu baznīcas ērģeles

Ērģeļu restaurācija

Restaurācija ir pasākumu komplekss, kura mērķis ir atjaunot instrumentu darba kārtībā, maksimāli tuvu sākotnējam stāvoklim. Savukārt konservācijas uzdevums ir saglabāt esošo stāvokli, novēršot (apstādinot) “laika zoba” nodarījumus. vairāk

restaurētās  stabules Ērģeļu normālas funkcionēšanas nosacījumi
ērģeļmetāla stabules Restaurācijas nepieciešamība
viola di gamba 8' - reģistra ieslēgs Veiktie ērģeļu restaurācijas darbi

īsas vēsturiskas ziņas, objektu apraksti, darba procesa apraksti, fotoattēli. vairāk
© webmaster e-mail: info@ergeles.com